08.05.2019

Torpon sukuseuran

sukutaulujen rekisteriseloste

 
18.12.2016

Osallistu sukukartan luomiseen

18.12.2016

TORPON SUKUSEURA on nyt myös FaceBookissa!

 

TOIMINTASUUNNITELMA

 

Torpon sukuseura ry 2012- 2014

Torpon sukuseuran seuraava eli IX sukujuhla pidetään toukokuussa 2014 Sastamalassa. Juhlan yhteydessä on sukukokous.

Hallituksen kokoukset pidetään kerran vuodessa keväällä, tarvittaessa useammin. Sukujuhlavuonna valitaan järjestelytoimikunta hoitamaan juhlavalmisteluja.

Sukuseura on rekisteröity.

Sukuseura selvittää kotisivujen tuotantotapaa sukuseuran informaation parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi.

Sukuhistoriamateriaalin keräämistä jatketaan. Torpon suvusta on laadittu sukukirja vuonna 1985 ja sitä on täydennetty 1995 sekä 2003. Hallitus pohtii Torpon sukua koskevan uuden sukukirjan tekemistä.

Siinä kerrottaisiin suvun jäsenistä tarkemmin kuin mitä vanha pelkkä henkilötieto-sukukirjamme kertoo.

Myös muunlaista aineistoa on koottu kirjaa varten mm. Kustaa ja Emma Torpon esivanhemmista.

Kustaan Julkaisu toimitetaan joka jouluksi. Toimituksesta vastaa erikseen valitut henkilöt. Lehteen pyritään saamaan jokaisesta sukuhaarasta jokin kertomus, uutinen, runo tms. Lehti toimitetaan kaikille suvun jäsenille, joiden osoite on tiedossa.

Hallitus valitsee Vuoden Torpolaisen tieteen, taiteen, kulttuurin tai urheilun alalla vuoden aikana saavutetusta merkittävästä teosta. Palkitseminen tapahtuu seuraavassa sukujuhlassa.

Suvun pöytä- ja salkoviirien myyntiä omakustannushintaan jatketaan.

Numeroitujen sukuviirien myöntämisessä noudatetaan edelleen pidättyväistä linjaa. Vuoden 2007 sukujuhla mukaan lukien viirejä on myönnetty 22 vuoden aikana 13 kappaletta.

Myynnissä on edelleen sukuseuran ensimmäinen julkaisu ”Torpon suku”, ”Toisen polven Torpolaiset” sekä uusi sukuluettelo 2003.

Myös seuran postikortteja sekä joulurauhanjulistustauluja myydään.

Seuran talouden perustana ovat jäsenmaksutulot (aikuiselta jäseneltä 10 euroa vuodessa), edellä mainitut julkaisujen, postikorttien ja viirien myyntitulot sekä toivottavasti sukuseuran jäsenten omistamilta yrityksiltä saatavat sponsorituet sekä Kustaan Julkaisun ilmoitustulot.

Jäsenrekisteriä pidetään ajan tasalla. Jäsenrekisterin keruutapaa muutetaan niin, että luodaan kuhunkin sukuhaaraan oma ala-jäsenrekisterihenkilöiden verkosto. Verkostoon kuuluu yksi edustaja kustakin Kustaa Torpon lapsenlapsen (tai lapsenlapsenlapsen) alahaarasta. Nämä ilmoittavat kerran vuodessa ennen Kustaan Julkaisun ilmestymistä oman sukuhaaransa hallitusjäsenelleen jäsenluettelotietomuutokset.

Ala-jäsenrekisterihenkilöiden yhteystiedot julkaistaan myös Kustaan Julkaisussa tiedonkulun parantamiseksi, mutta muutostietojen aktiivinen keruuvastuu on tällä ala-jäsenrekisterihenkilöllä.

Lisäksi sihteeri päivittää suvun jäsenten yhteystiedot, nyt myös sähköpostiosoitteet.

Sukuseuran jäseniä muistetaan heidän merkkipäivinään seuran omalla onnittelukortilla60-, 70-vuotispäivinä ja tästä alkaen 5 vuoden välein. Onnittelut saavat myös Torpon sukuun tulevat uudet jäsenet kuten syntyneet lapset ja aviopuolisot (ja sukuun tulevat avopuolisot).

Muistamiset kuolintapauksissa hoitaa kukin sukulainen itse. Näihin ei osallistuta sukuseuran toimesta.

Hallitus toivoo, että myös hallituksen ulkopuolella viriäisi aktiivista pienimuotoista sukuseuratoimintaa, kuten serkkutapaamisia, sukututkimusharrastusta, nuorten Torpojen toimintaa jne.

 

Hallitus